MyStigma

December 2010

Το Επόμενο Βήμα για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Συγγραφέας: Κούτρας Μιχάλης | Ημερομηνία: 26 Dec 2010

Από τις 18 Οκτωβρίου 2010, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ΗΣ) εισήλθε στην καθημερινότητα πολιτών, ιατρών και φαρμακοποιών. Το έργο αυτό δείχνει να δικαιώνει την αρχική εκτίμηση ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, θα διευκολύνει τον πολίτη και θα ομαλοποιήσει τις ροές εργασιών των επαγγελματιών υγείας. Ήταν δική μου πρόταση, το έργο να ξεκινήσει από τον ΟΑΕΕ. Αυτό έγινε για αρκετούς λόγους που τώρα δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού η επιτυχία του επισκιάζει καθετί άλλο. Σήμερα, χάρις στην ΗΣ, ο πρόεδρος του ΟΑΕΕ κος Γεράσιμος Βουδούρης μπορεί να καμαρώνει για την εξοικονόμηση 25 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε δύο μόλις μήνες, επίδοση που δεν θα ήταν ασφαλώς σε θέση να πετύχει αλλιώς. Με βάση δημόσιες δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον πρώτο μήνα λειτουργίας της ΗΣ, οι συνταγές του ΟΑΕΕ μειώθηκαν αριθμητικά από περίπου 300.000 σε 200.000, 150.000 εκ των οποίων ήταν ηλεκτρονικές. Ο μέσος όρος του κόστους κάθε συνταγής μειώθηκε δραματικά από τα 80 σε 48 ευρώ και εξοικονομήθηκαν περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Ο δεύτερος μήνας λειτουργίας επιβεβαιώνει τον πρώτο και έτσι εμπεδώνεται μια αισιοδοξία ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για να βάλουμε τάξη στις δαπάνες των ασφαλιστικών οργανισμών που είχαν ξεφύγει σημαντικά. Η κυβέρνηση σχεδιάζει την εισαγωγή των μειζόνων ασφαλιστικών οργανισμών στην ΗΣ από την 1η Μαρτίου 2011. Ταυτόχρονα, η γενική γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Αθηνά Δρέττα -στην οποία δικαίως πιστώνεται η επιτυχία αυτού του πιλότου- προετοιμάζει μεθοδικά το έργο εκείνο που θα καταστήσει την ΗΣ καθολική και μόνη μέθοδο συνταγογράφησης στη χώρα.

Επειδή όμως τα μεγάλα έργα έχουν δυσκολίες και ο χρονικός ορίζοντάς τους δεν συμπίπτει πάντοτε με τις ανάγκες, είναι νομίζω σημαντικό να διερευνηθεί σε τι βαθμό μπορεί να βελτιωθεί το υπάρχον πρόγραμμα ώστε να καλύψει διευρυμένες σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του ανάγκες, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κατά τρόπο που να ευνοεί τόσο την εξοικονόμηση χρημάτων όσο και τη δημόσια υγεία. Δεν θα βαρεθώ να επαναλαμβάνω ότι αυτά τα τελευταία, δηλαδή η περιστολή της δαπάνης και η δημόσια υγεία πάνε, ως ένα σημείο, μαζί. Επιβεβαιώνεται άλλωστε αυτή η θέση από τη διεθνή βιβλιογραφία. Εδώ, πέραν άλλης αναφοράς, παραθέτω τις διαφάνειες από την ομιλία μου στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας που έλαβε χώρα στην Αθήνα, 15-18 Δεκεμβρίου:Τα σημεία προσοχής από την παραπάνω παρουσίαση είναι δύο: α) το ότι τα οφέλη από την ΗΣ μειώνονται αν αυτή δεν εντάσσεται σε ευρύτερες πληροφοριακές υλοποιήσεις και β) το γεγονός ότι η ΗΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη αν δεν ενσωματώνει εργαλεία υποβοήθησης της κλινικής απόφασης (CDST’s). Στην κατεύθυνση αυτή, της κάλυψης δηλαδή των δύο αυτών παραμέτρων, νομίζω ότι πρέπει να κινηθεί το τρέχον πρόγραμμα της ΗΣ ώστε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό υποκατάστατο του μεγάλου έργου. Το τελευταίο θα χρειαστεί να ενσωματώσει άλλης τάξεως υπομονάδες, που απαιτούν χρονοβόρα και δαπανηρή επιστημονική δουλειά, ενώ η ‘ενίσχυση’ του τρέχοντος προγράμματος με λίγες προσθήκες, μπορεί να γίνει σύντομα, σχετικά ανέξοδα και να συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στον έλεγχο της δαπάνης όσο και στη διάδοση μιας πολύτιμης κουλτούρας, αυτής της διαφάνειας και της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών που μέχρι σήμερα πρακτικά απουσιάζει.

Share/Save/Bookmark  |  Σχολιάστε το κείμενο

Show Buttons
Hide Buttons