MyStigma

Οι μετακινήσεις στα αστικά κέντρα

Πριν από μία εβδομάδα, η ΕΕ, συνεχίζοντας να …υπάρχει, υιοθέτησε μια ‘πράσινη βίβλο’ για θέματα που αφορούν τις αστικές μετακινήσεις. Στα πλαίσια του business as usual, το όλο θέμα ξεκινά με ΔΙΑΛΟΓΟ! Καλεί λοιπόν η ΕΕ, τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο διάλογο. Στα καθ’ ημάς business as usual, δεν υπάρχει κανείς σχεδιασμός, κανείς προγραμματισμός, οι επιτροπές δεν συγκαλούνται, προπαντός δεν υπάρχει κανένας διάλογος (ούτε καν στο δημοτικό συμβούλιο), καμία συμμετοχή σε τίποτα. Μόνο κάτι παράσιτα φτάνουν στ’ αυτιά μας για κάποιον κύριο Αλεξάκη με τον οποίον ίσως, εν κρυπτώ, προγραμματίζεται κάποια μορφή επένδυσης για καύση σκουπιδιών, και κάποια ‘προκάτ’ συγκοινωνιακή μελέτη με τη γνωστή, διάφανη μέθοδο της ανάθεσης. Και τα δύο, στις κατευθύνσεις που χάραξε η προηγούμενη δημοτική αρχή και η τωρινή την τηρεί με θρησκευτική (και συγγενική) ευλάβεια. Περισσότερα επ΄αυτών σύντομα. Προς το παρόν, διαβάστε το κείμενο της ΕΕ, για να έχετε ως πολίτες την πληροφόρηση που πρέπει για να μπορείτε να έχετε πιό αξιόπιστες θέσεις.

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2007

Οι μετακινήσεις στα αστικά κέντρα: συνεργασία για το «πρασίνισμα» των πόλεων

Για μία νέα κουλτούρα μετακινήσεων στην πόλη” είναι ο τίτλος της πράσινης βίβλου που υιοθετήθηκε σήμερα από την Επιτροπή προκειμένου να εγκαινιαστεί διάλογος για τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν την μετακίνηση στην πόλη: εύρυθμη κυκλοφορία και «πρασίνισμα» των μικρών και μεγάλων πόλεων, ευφυέστερες μετακινήσεις στα αστικά κέντρα και προσβάσιμο και ασφαλές, από κάθε άποψη, δίκτυο αστικών μεταφορών για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Με την παρούσα πράσινη βίβλο, η Επιτροπή επιδιώκει να εντοπίσει, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα υφιστάμενα εμπόδια στις μετακινήσεις στην πόλη καθώς και τους τρόπους άρσης τους.

“Οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι βέβαια διαφορετικές, τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν είναι παρόμοια: συμφόρηση, αλλαγή του κλίματος, ρύπανση, ασφάλεια. Η πράσινη βίβλος θα στρέψει την προσοχή της Ευρώπης στην αστική διάσταση της πολιτικής μεταφορών και θα αναδείξει τις καινοτόμες πολιτικές των ευρωπαϊκών πόλεων που βρίσκονται στην πρωτοπορία”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Jacques Barrot, αρμόδιος για τις μεταφορές Επίτροπος. “Στόχος μου είναι να διερευνήσω τις δυνατότητες που έχει η Ευρώπη να στηρίξει τις πολιτικές αυτές”

Στην πράσινη βίβλο εκτίθεται σειρά προβλημάτων πολιτικής που αφορούν τις μετακινήσεις στα αστικά κέντρα και περιλαμβάνονται 25 ερωτήματα που αφορούν τις σχετικές επιλογές. Για παράδειγμα, τα ερωτήματα αφορούν τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας των μαζικών μέσων μεταφοράς, τους τρόπους χρησιμοποίησης καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, τους τρόπους προώθησης του πεζοπορίας και της χρήσης του ποδηλάτου και τους τρόπους προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών των μαζικών μέσων μεταφοράς. Άλλα ερωτήματα αφορούν την ιδέα συστήματος “επισήμανσης” για τις πρωτοπόρες πόλεις, την κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών για τις πράσινες ζώνες με τη χρήση περιοριστικών μέτρων και την προαγωγή της ιδέας της χρέωσης της χρήσης του οδικού δικτύου στα αστικά κέντρα.

Η πράσινη βίβλος καθορίζει ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετακίνηση στα αστικά κέντρα, ενώ, εκ παραλλήλου, σέβεται τις εν προκειμένω αρμοδιότητες των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών. Η Επιτροπή επιθυμεί να δρομολογήσει συζήτηση για τους βέλτιστους τρόπους ανάπτυξης μιας νέας κουλτούρας όσον αφορά τη μετακίνηση στα αστικά κέντρα της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης της πράσινης βίβλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε σύντονες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2007. Η προσπάθειά της αυτή απέδωσε δύο διασκέψεις των ενδιαφερομένων μερών, τέσσερα τεχνικά εργαστήρια καθώς και διάλογο στο ίντερνετ. “Τα χρήσιμα στοιχεία που συγκεντρώσαμε μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την πραγματικότητα των ευρωπαϊκών πόλεων και τις προσδοκίες των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών. Πιστεύω ότι είμαστε σήμερα σε θέση να παρουσιάσουμε ένα ισόρροπο έγγραφο “, δήλωσε ο Επίτροπος Barrot.

Η πράσινη βίβλος εγκαινιάζει μια νέα φάση διαβουλεύσεων και θα συζητηθεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις με την Επιτροπή μέχρι τις 15 Μαρτίου 2008. Στις αρχές του φθινοπώρου του 2008 θα ακολουθήσει σχέδιο δράσης για τις μετακινήσεις στην πόλη. Για κάθε προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει, το σχέδιο θα καθορίζει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και τις αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων, τηρουμένης πλήρως της αρχής της επικουρικότητας.

Η δημοσίευση της παρούσας πράσινης βίβλου εξαγγέλθηκε στην ενδιάμεση ανασκόπηση της λευκής βίβλου για τις μεταφορές, συγκαταλέγεται δε στις 21 στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής για το έτος 2007.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πράσινη βίβλο και τη διαδικασία διαβουλεύσεων, απευθυνθείτε σε αυτόν το δικτυακό τόπο.

Υπόμνημα/07/379

3 responses to “Οι μετακινήσεις στα αστικά κέντρα”

 1. Yank_o says:

  Ως συγκοινωνιολόγος -και νομίζω το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς άλλους συναδέλφους μου- νιώθω λιγάκι σαν εξωγήινος όταν προσπαθώ να συζητήσω για τέτοια θέματα, σημαντικά αλλά και στοιχειώδη. Οι πόλεις δεν αντέχουν άλλη ασυδοσία του Ι.Χ. Η καλή δημόσια συγκοινωνία είναι ζωτική, και στην Ελλάδα του ταξί και του ΚΤΕΛ οι δημόσιες (ή συλλογικές, αν προτιμάτε) συγκοινωνίες απέχουν πολύ από το να είναι καλές. Αλλά ακόμη και η κυκλοφορία στους δρόμους απλά “υφίσταται”, ο σχεδιασμός είναι πενιχρός και συνήθως έπεται των συνεπειών αντί να τις προλαμβάνει. Πρόσφατα μετακόμισα στην Κόρινθο και με το καλημέρα βλέπω 4-5 σημεία όπου είναι προφανής η ανάγκη επεμβάσεων (σε κάποια σημεία φανάρια, σε άλλα κυκλικοί κόμβοι ή roundabouts, σχεδόν παντού ανάγκη σήμανσης κ.λπ.) ώστε να γίνει αποδοτική αλλά και ασφαλής η κυκλοφορία για οχήματα και πεζούς. Δεν ξέρω για την κυκλοφοριακή μελέτη που αναφέρει ο Mike, είμαι περίεργος να δω αν “πιάνει” όλα αυτά τα σημεία…

 2. Mike says:

  Κανείς δεν την έχει δει την συγκοινωνιακή μελέτη ακόμα. Αλλά ορισμένα πράγματα ‘μυρίζουν’ από μακριά. Πάντως, κάντε αν θέλετε τον κόπο να δείτε τα ποστ με τίτλο ‘Η Συγκοινωνιακή Μελέτη’, ‘Παρκαγεδών’ και ‘Συγκοινωνιακός Πολιτισμός’ και να μας πείτε, ως περισσότερο ειδικός τη γνώμη σας!

 3. Yank_o says:

  Διάβασα και τα τρία ποστ. Συμφωνώ και επαυξάνω:

  1. Λύσεις απεξάρτησης από το αυτοκίνητο είναι εφικτές και επιθυμητές ακόμη και σε μικρομεσαίες πόλεις όπως η Κόρινθος. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι αποτελούν πόλο έλξης μετακινήσεων για την “ενδοχώρα” (κωμοπόλεις-χωριά του νομού).

  2. Οι συγκοινωνιολόγοι φωνάζουν χρόνια τώρα: Τα περιφερειακά parking (σε συνδυασμό με park-&-ride, δηλ. συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση από/προς το κέντρο) είναι προτιμότερα από τα κεντρικά.

  3. Οι ποδηλατόδρομοι-τσόντες είναι φρου-φρου κι αρώματα. Ένα δίκτυο που να ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικούς άξονες μετακινήσεων – και με την απαραίτητη αστυνόμευση ώστε να προστατευθεί η χρήση του (παράδειγμα προς αποφυγή: Ξυλόκαστρο) – είναι ιδανική λύση ειδικά για flat πόλεις όπως η Κόρινθος. Γιατί όχι Καλάμια-Ξηριάς-μετρικός σιδηροδρομικός διάδρομος; Αλλά και με μερικές μικρές θυσίες από την “βολή” των αυτοκινήτων στο κέντρο (χωρίς απαραίτητα αμιγή ποδηλατόδρομο – λύσεις υπάρχουν πολλές).

  Δυστυχώς όμως και στους συγκοινωνιολόγους (όπως και σε άλλα επαγγέλματα) απαντάται το φαινόμενο του “πελάτη που έχει πάντα δίκιο”…


Show Buttons
Hide Buttons