MyStigma

Μια Πολύ Σοβαρή Πρόταση για την Κρίση

Στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στο Επιμελητήριο με σκοπό την αναζήτηση προτάσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ακούστηκαν πολλά κλισέ. Εύκολες κουβέντες χωρίς βάθος. Από όλα όσα διάβασα, γιατί δεν παραβρέθηκα στη συνάντηση, ξεχώρισα όμως, αμέσως, την πρόταση που κατέθεσε ο γνωστός επιχειρηματίας της πόλης μας και πρόεδρος της συνεταιριστικής τράπεζας, κύριος Δημήτρης Δαλακλείδης. Αντιγράφω από την εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ της ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
“αυτή τη στιγμή τα χρήματα από τα αποθεματικά των Δήμων βρίσκονται διάσπαρτα στις άλλες τράπεζες. Αν, όμως, είχαμε αυτά τα χρήματα εμείς θα μπορούσαμε άνετα να χρηματοδοτήσουμε 500 τοπικές επιχειρήσεις. Να, λοιπόν, πως μπορεί να βρεθεί ένας εύκολος τρόπος να αποκτήσουμε ρευστότητα και μάλιστα σε μια τράπεζα με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τους τοπικούς επιχειρηματίες καθώς αυτούς θελει εκ της συστάσεώς της να στηρίξει και να υπηρετήσει και παράλληλα να δείξουν και οι τοπικοί άρχοντες το ενδιαφέρον τους για τους δημότες τους και τις επιχειρήσεις τους…”
Αμέσως μόλις το διάβασα, θυμήθηκα ένα άρθρο που διάβασα μία μόλις ώρα πριν από το βρετανικό New Local Government Network (NLGN) με τίτλο “A convenient alliance? Mutuality and the opportunity for local authority banking“. Παραθέτω και εν συνεχεία μεταφράζω ένα απόσπασμα από αυτό το άρθρο:
“The basic model would be terrifically simple. If only a quarter of the £15-£20 billion of reserves were invested in such a ‘Councils Bank’ and in turn reinvested with absolute priority in English public infrastructure projects, millions of available capital could be released regardless of the stickiness of private interbank lending. A local authority mutual fund would be owned and operated by the local government sector itself, separate from the Treasury, whose Debt Management Office is the current place of safety preferred by many shaken local authorities. With local authorities themselves as sole shareholders, interest returns could be maximised and dividends reinvested or returned to the local taxpayer.”
“Το βασικό μοντέλο θα είναι τρομερά απλό. Αν μόνο το ένα τέταρτο των £ 15 – £ 20 δισ. των αποθεματικών επενδύονταν σε μία τέτοια «Διαδημοτική Τράπεζα» και στη συνέχεια επανεπενδύονταν με απόλυτη προτεραιότητα στα δημόσια έργα υποδομής, εκατομμύρια διαθέσιμων κεφαλαίων θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ανεξάρτητα από τη δυσπραγία του διατραπεζικού δανεισμού. Ένα τοπικό αμοιβαίο κεφάλαιο θα μπορούσε να ανήκει και να λειτουργεί από την τοπική αυτοδιοίκηση για τις ίδιες ανάγκες της, ανεξάρτητα από το Υπουργείο Οικονομικών, …. Με τις τοπικές αρχές ως μοναδικούς τους μετόχους, θα μπορούσε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση και να επανεπενδύονται τα μερίσματα ή να επιστρέφονται στον τοπικό φορολογούμενο.”
Η πρόταση του κυρίου Δαλακλείδη δεν είναι καλή επειδή συμπίπτει με την άποψη του βρετανού αρθρογράφου (που δεν είναι κανένας τυχαίος), απλά συναντιέται μαζί του γιατί και οι δύο κατέληξαν σε αυτήν κάνοντας χρήση των γνώσεων, της εμπειρίας τους και της κοινής λογικής. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρόταση που δίνει νέο βάθος στις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και γι αυτό αναμένουμε με μεγάλη προσοχή την αντίδραση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

8 responses to “Μια Πολύ Σοβαρή Πρόταση για την Κρίση”

 1. tractatus says:

  Mike οι τοπικές αρχές δλδ θα διαχειρίζονταν τα χρήματα και θα τα επανεπένδυαν. Με ποιούς κανόνες και με ποιά πρόσωπα υπεράνω κάθε υποψίας θα γίνονταν αυτά; Στην Ελλάδα ζούμε. Πώς είσαι σίγουρος οτι αυτό απλά δεν θα εδραίωνε άλλη μια πελατειακή σχέση με τους πολίτες ή με τα κόμματα;
  και ποιές θα ήταν οι επιχειρήσεις που θα επιλέγονταν, με ποιά κριτήρια…μήπως πάλι με πελατειακά. Εδω δεν διαχειρίζονται χρήματα και έχουν δημιουργήσει ένα κατεστημένο διαδοχής σε θέσεις και εσύ μιλάς να έχουν και διαχειριστική αυτονομία; Μου φαίνεται οτι μιλάς για άλλη χώρα…

 2. Mike says:

  Αγαπητή tractatus,
  μη μπλέκεις τις αρχές. Άλλο ο δήμος και η νομαρχία και άλλο η συνεταιριστική τράπεζα. Η τελευταία είναι τράπεζα και λειτουργεί ως τράπεζα. Αν παρεκκλίνει από τους κανόνες λειτουργίας της εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά είδαμε και για τις άλλες πόσο τυφλή εμπιστοσύνη μπορούμε να τους έχουμε. Στη συνεταιριστική τράπεζα ο δήμος, η νομαρχία κτλ θα ήταν ΠΕΛΑΤΕΣ, τίποτα περισσότερο.
  Εγώ νομίζω πως είναι μια θαυμάσια πρόταση, άξια προσοχής και υποστήριξης.

 3. Anonymous says:

  Αγαπητέ Mike,
  Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για δυο διαφορετικά πράγματα. Στην περίπτωση του αγγλικού παραδείγματος, μιλάμε για μια τράπεζα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συμφωνούσα έτσι με την άποψη του φίλου Tractatus. Η εμπειρία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα με κάνει να πιστεύω ότι μια “διαδημοτική τράπεζα” στο σημερινό πολιτικό/πελατειακό περιβάλλον είναι εγχείρημα καταδικασμένο να αποτύχει. Αντίθετα αυτό που προτείνει ο κ. Δαλακλείδης είναι εφικτό αφού το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί η Συνεταιριστική τράπεζα με τις καταθέσεις των αποθεματικών των δήμων ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει μια πιο ‘γενναία’ και αναπτυξιακή πολιτική για την τοπική οικονομία. Είναι κάτι που είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον κ. Δαλακλείδη προ καιρού όταν είχε γίνει γνωστό ότι το αποθεματικό του δήμου Κορινθίων ξεπερνά τα 12.5 εκατ. ευρώ. Πράγματι η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να συμφωνήσει με μια τέτοια ιδέα στη βάση όμως μιας περισσότερο συγκεκριμένης και δεσμευτικής πρότασης. Δυστυχώς όμως αυτά δεν είναι στην ατζέντα πολλών δήμων. Ας το θέσει λοιπόν η Συνεταιριστική Τράπεζα καταθέτοντας μια πιο επεξεργασμένη πρόταση στο τραπέζι και θα βρει αρκετούς υποστηρικτές. Αυτή θα είναι μια πολιτική πρόκληση ώστε να ανοίξει επιτέλους μια άλλη συζήτηση με αναπτυξιακή στόχευση, πέρα από τη ‘ρητορική’ του συλλογικού ενδιαφέροντος και της κοινωνικής εθύνης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Φιλικά,
  Χ. Κασίμης

 4. Mike says:

  Θα συμφωνήσω χωρίς δεύτερη συζήτηση ότι η πρόταση χρειάζεται επεξεργασία και προώθηση. Και νομίζω πως όχι μόνο τοπικοί φορείς αλλά και πολιτικά κόμματα θα μπορούσαν να εμβαθύνουν.
  Κατανοώ πολύ καλά γιατί και η tractatus και εσείς κύριε Κασίμη μιλάτε ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Είναι γιατί η council’s bank και τα αμοιβαία κεφάλαια που θα διαχειρίζονταν η Τ.Α. είναι πολύ διαφορετικά από τη συνεταιριστική τράπεζα. Αν και αυτό είναι σωστό, εν τούτοις και στις δυο περιπτώσεις μιλάμε για θεσμούς διαχείρισης τοπικών κεφαλαίων και προστασίας των τοπικών οικονομιών, έξω από τη διατραπεζική αγορά και το υπουργείο οικονομικών, προσανατολισμένα αποκλειστικά στο τοπικό συμφέρον. Ας ανοίξει λοιπόν η συζήτηση για την ανάπτυξη νέων θεσμικών εργαλείων από τις τοπικές κοινωνίες, με τους παραπάνω σκοπούς, όπως και αν λέγονται αυτά.

 5. Yank_o says:

  Καλησπέρα, εγώ θα βάλω κι ένα άλλο ερώτημα. Γιατί οι τοπικές τράπεζες δεν κατάφεραν να μαζέψουν εκείνες τα αποθεματικά των Δήμων; Τι κίνητρα (δεν) προσέφεραν; Πώς (δεν) προσπάθησαν ν’ αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα προς αυτήν την κατεύθυνση; Δεν ξέρω τον κ. Δαλακλείδη αλλά ρωτάω γενικά (και φυσικά όχι μόνο για την Κόρινθο), μήπως απλώς κλαίγονται τώρα;

 6. Mike says:

  Γι αυτό και έχει αξία να συγκεκριμενοποιηθεί η πρόταση και να υποβληθεί επίσημα, όπως προτείνει ο κύριος Κασίμης.

 7. tractatus says:

  Mike αυτο που θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη η πρόταση είναι η διαχείριση συνεταιριστικών μέχρι σήμερα σε τοπικό επίπεδο γιατί αυτό γίνεται και να δεί πολύ αναλυτικά απο τον τρόπο που εκλέγεται το συβούλιο μέχρι με πιο τρόπο διαχειρίζεται τη διαφάνεια ο εκάστοτες διευθυντής. Γιατί κι εκεί ήδη το πελατειακό κράτος έχει βάλει τη σφραγίδα του και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο…έτσι έχει συμβεί εδώ και γι’ αυτό είχαμε και συνεχείς παραιτήσεις και προβλήματα. Επομένως χωρίς κανόνες τέτοιες προτάσεις θα είναι ένα ακόμα τραπέζι για πόκα στο κομματικό και πελατειακό κράτος που έχει ξεκινήσει απο την τοπική αυτοδιοίκηση…

 8. Anonymous says:

  ‘’από τον τρόπο που εκλέγεται το συμβούλιο μέχρι με πιο τρόπο διαχειρίζεται τη διαφάνεια ο εκάστοτε διευθυντής’’.

  Αυτό, μαζί με το πως και ποια επιχείρηση προεκλογικά πήρε 800.000 ευρω δάνειο;!!.
  ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους για τα κεφάλαια που δεν έχουν από τους ΟΤΑ


Show Buttons
Hide Buttons